Digitalisering van het calculatieproces

“Vooruitstrevend zijn, dat is wat we willen. In de manier waarop we gebouwen aankleden, maar ook in de manier waarop we onze interne processen organiseren.” Vanuit dit oogpunt schakelde Cladding.nl de hulp in van Digital Motions bij de digitalisering van hun calculatieproces.

“Waar verschillende IT aanbieders vooral moeite voor je doen voordat de handtekening is gezet, gaat Digital Motions verder. Als onafhankelijke partner kijken zij naar wat je ècht nodig hebt en helpen ze je om de juiste keuze te maken.”

Dressed by Cladding.nl

Cladding.nl is gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor dak- en gevelbekleding, dakbedekking, isolatie en lichtstraten. Met zo’n 50 mannen en vrouwen zet de organisatie zich al 22 jaar in om gebouwen van eindklanten in een prachtig jasje te steken.

Driedimensionaal calculeren

Waar Cladding.nl staat voor innovatieve en duurzame oplossingen bij de aankleding van gebouwen, konden de eigen interne processen nog wat gemoderniseerd worden.

“Kostencalculaties voor nieuwe werken werden tot op heden nog vooral met de hand gedaan”, aldus Erik van de Koppel, mede-eigenaar van Cladding.nl. “Door de vele handelingen en systemen was dit behoorlijk tijdrovend en foutgevoelig. Dit wilden we verbeteren door het calculatieproces te digitaliseren.”

Naast het minimaliseren van de foutgevoeligheid heeft Cladding.nl een andere belangrijke doelstelling. “We willen waar mogelijk meer vanuit 3D-modellen gaan calculeren. Dit stelt ons in staat om veel preciezere berekeningen te maken voor de benodigde hoeveelheid materialen.”

Ruime keuze uit standaard en maatwerkpakketten

Er zijn heel wat aanbieders op het gebied van calculatiesoftware en nog meer mogelijkheden voor standaard en maatwerk pakketten en alles wat daar tussenin zit. Dus hoe maak je de juiste keuze uit dit enorme aanbod?  “De mannen van Digital Motions hebben ons geholpen met het maken van de juiste afspraken.”

Mark: “Allereerst zijn we begonnen met een uitgebreide inventarisatie van het huidige calculatieproces. Door letterlijk mee te lopen met de calculatoren hebben we inzicht gekregen in het proces van aanvraag tot output. We hebben ingezoomd op de huidige bottlenecks en aan de hand daarvan de gewenste situatie voor het calculeren van werken in kaart gebracht. Dit alles hebben we samengebracht in een ‘uitvraagdocument’. Op basis hiervan is een selectie gemaakt van een aantal pakketten.”

“Wat erg prettig was, is dat Mark voor elke optie heel duidelijk en in begrijpelijke taal uiteengezet heeft wat de mogelijkheden waren. Op basis hiervan hebben we een keuze kunnen maken.”

Onderdeel van totaal visie

Uiteindelijk is er gekozen voor een softwareleverancier met een specifieke oplossing voor de bouw. Dit pakket sloot het beste aan op de beschreven werkwijzen in het uitvraagdocument. Daarnaast biedt het pakket ook mogelijkheden op het gebied van ERP. Iets wat erg interessant is voor de toekomst.

ERP op agenda

Thijs: “Gedurende het proces ontstonden er twijfels over het huidige ERP. Als onderdeel van de totaal visie hebben we daarom direct de wensen en mogelijkheden op dit gebied verkend en vertaald naar een tweede uitvraagdocument. Op deze manier hebben we nu al kunnen toetsen in hoeverre het ERP pakket van deze software leverancier voldoet aan de wensen en eisen van Cladding voor de toekomst, wel zo efficiënt. Daarnaast zorgt de integrale benadering straks voor soepele werkprocessen.

Implementatie

Binnenkort wordt de nieuwe calculatiesoftware geïmplementeerd. Digital Motions zal dit proces begeleiden zodat een vliegende start gemaakt kan worden. Erik van de Koppel: “De kritische houding ten opzichte van waar technologie ons echt gaat helpen samen met de haalbaarheid en deadlines maakt dat ik alle vertrouwen heb in een succesvol implementatietraject.”

STAY RELEVANT!

Ben je benieuwd naar wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Wij denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact op voor een eerste kennismaking via stayrelevant@digitalmotions.nl of via 085 06 014 14.